Proeflezen

Heeft u zelf een tekst geschreven, en wilt u dat wij er nog eens met een professioneel oog naar kijken? Graag verzorgen wij voor u de correctie en/of redactie van uw tekst.

Correctie

Onder correctie verstaan we hoofdzakelijk het controleren en waar nodig aanpassen van spel- en taalfouten in de tekst. In uw eigen teksten leest u gemakkelijk over deze fouten heen. Het is dan prettig om de tekst door iemand anders te laten lezen. Bij TaalSpectrum worden uw teksten gelezen door taalexperts. Fouten worden snel gevonden en gecorrigeerd.

Redactie

Met redactie bedoelen we het nalopen van de tekst op zinsopbouw, stijl, structuur, inhoud, inconsequenties et cetera. Soms is dit tamelijk eenvoudig en veranderen we alleen de opbouw van de tekst. Maar u kunt natuurlijk ook een tekst laten aanpassen voor een andere doelgroep of een ander medium, bijvoorbeeld papieren teksten laten aanpassen voor het internet. Redigeren is een arbeidsintensieve bezigheid. Wij nemen u dat graag uit handen. top